2018 m. kovo 16d. Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ atstovai Mindaugas Kraulaidis, Jaroslav Milevskij, Ričardas Dubickas ir Ieva Zaveckytė susitiko su Seimo nare Virginija Vingriene.

Aptarti mums aktualūs klausimai:

1. Iškeltas klausimas dėl prieigos prie „Infostatyba“ sistemos, kur yra skelbiami žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašai. Pagal šiuos sąrašus Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija daro savo tikrinimus. Seimo narė minėjo, jog pasidomės, kodėl šie sąrašai nėra vieši ir ką šiuo klausimu galima būtų padaryti. Taip pat aptartas klausimas, jog galbūt reiktų keisti sąlygas, pagal kurias vyksta statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas.

2. Aptartas nevykęs aplinkos pritaikymas naujai atsidariusiame Benedikto turguje Vilniuje, kur prisidengiant laikinosiomis konstrukcijomis, neįrengti aplinkos pritaikymo sprendimai ir maitinimo įstaigos, esančios antrame aukšte, yra nepasiekiamos neįgaliesiems. Mes siūlome daryti pataisas statybų teisės aktuose. Dabar yra palikta teisinė spraga, kuomet laikinųjų konstrukcijų nereikalaujama pritaikyti bei jas padaryti prieinamas žmonėms su negalia. Mūsų siūlymas „laikinąsias konstrukcijas“ susieti su žmonių srautu arba su tų patalpų plotu bei tose patalpose vykdoma veikla, kuomet nuo tam tikro numatomo žmonių srauto dydžio arba nuo tam tikro ploto, laikinąsias konstrukcijas, kur teikiamos tam tikros viešosios paslaugos, būtų privalu pritaikyti ir neįgaliųjų poreikiams. Seimo narė pasižadėjo parašyti raštą aplinkos ministrui šiuo klausimu.

3. Kalbėjome, jog reikia atsisakyti keltuvų centrinėse Vilniaus miesto dalyse ir eiti prie universalių aplinkos pritaikymo sprendimų. Pinigų muziejus – puikus pavyzdys, kur galima buvo apsieiti be keltuvo, pratęsiant laiptus, kol pakilimas susilygintų su gatve. Toks sprendimas būtų patogus visiems Pinigų muziejaus lankytojams, ne tik neįgaliesiems.

4. Taip pat yra problema, kad savivaldybės neturi jokio funkcionuojančio organo, kuris užsiimtų jau įrengtų įrenginių priežiūra – Seimo narės padėjėja Dalė Adašiūnė sakė, jog bent jau Vilniaus savivaldybė nuo sausio 1 dienos sudarė sutartį su įmone, kuri turėtų prižiūrėti šiuos įrenginius.

5. Įvairūs projektai finansuojami iš Europos sąjungos struktūrinių fondų – pavyzdys Lajų takas. Tam, kad gautų finansavimą tokie ir panašūs projektai, turi būti būtinai pritaikomi ir neįgaliesiems. Bėda tame, kad tas pritaikymas daromas kuo mažesnėmis sąnaudomis, kad tik atitikti formalius reikalavimus, keliamus projektams. Įrenginėjami keltuvai/ liftai, kurie netinka mūsų klimatui ir negali dirbti visais metų sezonais. Valstybinės institucijos turėtų užtikrinti, jog tokie objektai būtų įrenginėjami kokybiškai, o ne taip, kaip dabar.

6. Seimo narės R. Šalaševičiūtė ir V. Vingrienė dirbs dėl „Nerenovuojamų pastatų pritaikymo“ pataisų. Pažadėjo kreiptis į mus prieš priduodant pataisas, bendradarbiauti kartu ruošiant projektą.

6. Turime judėti nuo aplinkos pritaikymo neįgaliesiems link Universalaus dizaino. Aplinkos komitetas vykdys parlamentinę kontrolę – apimant statybų inspekcijas, LT žmonių su negaliu aplinkos pritaikymo asociacijos veiksnumo klausimus.

7. Darbo grupės statybų įstatymui tobulinti veiklos atnaujinimas. Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ nario Mindaugo Kraulaidžio delegavimas į šią darbo grupę stebėtojo teisėmis.