Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ užsakė sumaketuoti du informacinius leidinius lengvai suprantama kalba. Tai  yra Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto bendroji pastaba Nr. 4 ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto bendroji pastaba Nr. 7, kurios jau buvo parengtos anglų kalba yra patalpintos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto internetiniame puslapyje: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx. Šias bendrąsias pastabas į lietuvių kalbą išvertė ir maketus parengė Kristina Dūdonytė pasirinkdama tokį baigiamąjį studijų darbą. Dalinamės autorės mintimis:

„Visų pirma noriu pabrėžti, kad tinkamos informacijos prieinamumas yra kiekvieno žmogaus teisė. Tačiau žmonėms su intelekto negalia reikalinga informacija lengvai suprantama kalba, kadangi turėdami reikiamų žinių, šie žmonės gali savarankiškai priimti jiems aktualius sprendimus. Lengvai skaitoma informacija gali padėti žmonėms suteikti daugiau galimybių. Tai reiškia, kad jie gali: žinoti, kas vyksta; įsitraukti; būti išgirsti; tobulinti paslaugas sau ir kitiems žmonėms; reikalauti savo teisių. Taip pat ši kalba gali praversti vaikams, senjorams, užsieniečiams lengviau suprasti informaciją lietuvių kalba.

Gilinuosi šia tema jau daugiau nei metai, praėjusiais metais pildžiau paraišką tarptautinės organizacijos Zonta stipendijai laimėti, gavus stipendiją tikslas buvo išvykti į Švediją ir pasisemti patirties apie lengvai suprantamą kalbą, kadangi ši šalis pažengusi siekiant informacijos prieinamumo visiems labiau nei Lietuva. Mūsų šalyje šių leidinių beveik nėra. Išskyrus Lietuvos neįgaliųjų forumo leistus leidinius. Stipendiją laimėjau, tačiau agentūra Švedijoje, kuri užsiima visapusiškos informacijos prieinamumu šiais metais persikrausto ir Stokholmo į Malmę, tad nesutiko šių metų pradžioje manęs priimti, o po to prasidėjo ir koronavirusas. Todėl norėdama sumaketuoti leidinius lengvai suprantama kalba, atlikau anglų kalba parengtų šių leidinių analogų analizę ir stipendijos dalį panaudoti lengvai suprantama kalba parengtų paveikslų išsipirkimui.  Paveikslų išteklius, kurie skirti lengvai suprantamos kalbos leidinių maketavimui, nurodė šia veikla užsiimančios organizacijos atstovė iš Naujosios Zelandijos, kuri Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 7 anglų kalba ir buvo parengusi. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 4 leido iš anglų kalbos į lietuvių kalbą versti buvęs Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys Stig Langvad. Palaikyti kontaktą su šiais žmonėmis padėjo profesorius Jonas Ruškus, tad esu dėkinga jam.

Maketavimas vyko pagal užsakovo reikalavimus bei atsižvelgiant į dokumentų originalus anglų kalba. Kaip ir visi kiti darbai, leidinių rengimas lengvai suprantama kalba reikalauja praktikos, kadangi atrinkti žodžio atitikmenį, kad jis būtų lengvai suprantamas, neturėtų dviprasmybių bei kartu ir pats sakinys būtų lengvai suprantamas išties nėra lengva. O taip pat atrinkti pastraipų reikšmę atitinkantį paveikslėlį irgi reikia ieškoti atitinkamo arba iš kelių paveikslėlių sumaketuoti vieną papildant rodyklėmis ar svarbiais žodžiais esant poreikiui. Paveikslėliai taip pat turi būti aiškūs ir neturėti papildomų reikšmių. Vieną pastraipą dažniausiai sudaro vienas sakinys, kuris lygiuojamas kairėje pusėje.

Pagal Europos rekomendacijas, skirtas leidinių lengvai suprantama kalba rengimui, leidinius turi vertinti nors vienas žmogus su intelekto negalia. Mano šiuos du leidinius vertino Kauno „Arkos“ bendruomenės bičiuliai. Taip pat esu dėkinga už šį darbą ir jiems. Pastabos buvo taisomos. Esant poreikiui tikiu, kad galiu sumaketuoti ir daugiau leidinių lengvai suprantama kalba.„