1. Tinkama ir prieinama informacija
2. Pakankamos pajamos
3. Tinkamos ir prieinamos sveikatos ir socialinės rūpybos sąlygos
4. Visiškai prieinama transporto sistema
5. Visiškai prieinama aplinka
6. Tinkamas techninės pagalbos ir įrangos teikimas
7. Pritaikyto būsto prieinamumas
8. Atitinkamas asmeninės pagalbos teikimas
9. Inkliuzinio švietimo ir mokymo prieinamumas
10. Lygios užimtumo galimybės
11. Galimybė į savarankišką gynimą ir savęs gynimą
12. Galimybė konsultuoti bendraamžius