Narystė2023-07-30T14:51:25+02:00

Kaip tapti asociacijos „Savarankiškas gyvenimas” nariu.

Kartu mes galime daugiau

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

Pasirašytą ir skanuotą (arba kokybiškai telefonu/fotoaparatu) nufotografuotą prašymą siųsti Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentui Žilvinui Mišeikiui:

zilvinas.miseikis@gmail.com

Neturint galimybės siųsti elektroninio dokumento, originalius prašymus taip pat galite siųsti paštu suderinus tai su prezidentu el. paštu.

Prašome pervesti viso 7 eurus už metinį nario mokestį (5eur) ir įstojimo mokestį (2eur):

  • GAVĖJAS: Asociacija „Savarankiškas gyvenimas”
  • GAVĖJO SĄSKAITA: LT184010051004212103
  • GAVĖJO BANKAS: LUMINOR Bank AB
  • PASKIRTIS: NARYSTĖS IR STOJIMO Į ASOCIACIJĄ MOKESTIS

Gavus Jūsų prašymą ir stojimo mokestį, būsite informuotas apie įstojimą į Asociaciją atskiru el. laišku.

Iki greito ir gražios dienos!

Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“

Naujienos

Go to Top